Findes der en kur mod sygefravær?

Press Coverage

Få indsigt og inspiration til at arbejde helhedsorienteret med at reducere jeres sygefravær. Fire kommuner og en række eksperter fortæller om, hvordan man konkret kan arbejde med at opnå og fastholde et lavt sygefravær – til gavn for både kvalitet, trivsel og økonomi.

TUDI CONSULT vil også være til stede på KL Konferencen, som finder sted mandag d. 27. oktober 2014 kl. 9.30 – 16.00 i DGI-byen, København.

Tilmeld dig og læs mere om konferencen her.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • LinkedIn App Icon

© 2020 by Tudi Consult