Inspirationsoplæg - her for Stevns Kommune

images.jpg

På en smuk forårsdag i marts holdt Tudi Consult inspirationsoplæg for 50 ledere i Stevns Kommune om succeser og erfaringer med at reducere sygefravær på arbejdspladsen.

Kommunaldirektør Per Røner var vært for temadagen sagde efterfølgede: ”Vi havde stor glæde af indlægget fra Tudi Langkjær Larsen, som på glimrende vis fik koblet sine erfaringer op på vore egne initiativer, herunder koblingen til kommunens ledelsesværdier”.

Tudi inspirerede og gav indspark, hvorefter lederne diskuterede og blev klarere på ledelsesdilemmaer i arbejdet med fravær og nærvær. Masser af fokus og engagement, Stevns Kommune er godt på vej!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • LinkedIn App Icon

© 2020 by Tudi Consult