Begyndelsen

Efter i næsten 10 år at have stået i spidsen for interne projekter, der havde til formål at reducere sygefravær og skabe øget trivsel på arbejdspladsen, stiftede Tudi Langkjær Larsen 'Tudi Consult'. Målet er at bringe praktisk erfaring og viden om reducering af sygefravær mere i spil på tværs af organisationer og brancher. Tudi Consult er på mission, vi vil være med til at reducere sygefraværet på danske arbejdspladser og samtidig skabe øget motivation, trivsel, gejst og præstation.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • LinkedIn App Icon

© 2020 by Tudi Consult