Referencer & Cases

Københavns Kommune
Socialforvaltning

 

Indsatsen i Københavns Kommunes Socialforvaltning sikrede et fald i sygefraværet på 22%. Det svarer til en øget medarbejder tilstedeværelse på 68 flere fuldtisansatte på arbejde hver dag, eller en service merværdi på næsten 23 millioner kr. om året.

 

I indsatsen blev der både arbejdet med  processerne omkring sygefravær og med at åbne dialogen op, kompetenceudvikle ledere og medarbejder-repræsentanter, samt at sætte øget fokus på nærvær, trivsel og motivation. Administrerende Direktør Anette Laigaard skriver:

 

"Tudi Langkjær Larsen blev ansat her i Socialforvaltningen med det formål at udarbejde og implementere en strategi for nedsættelse af sygefraværet. Tudi har igennem hele projektet være en forrygende og særdeles målrettet og dedikeret Projektleder. – Vi har løbende kunnet følge, hvordan resultater blev skabt, interessenterne er hele tiden blevet involveret og har fået nødvendigt ejerskab til processen, og Tudi har altid været parat til at støtte op, hvor der var behov, såvel centralt som decentralt.

 

Socialforvaltningen er en stor organisation med ca. 7000 medarbejdere fordelt på ca. 350 arbejdspladser. Tudi har formået at overskue og agere i organisationen på særdeles kompetent facon. Både ledelse og tillidsfolkene i organisationen har sat stor pris på Tudis indsats.

 

Venlig hilsen

 

Anette Laigaard,

Direktør Socialforvaltningen, Københavns Kommune"

 

 

 

 

DSB
S-tog

 

 

I DSB S-tog har en særlig indsats nedbragt både korttids- og langtids-fraværet. Fraværet faldt hurtigt og er fortsat med at falde. Resultatet efter 4 år var et fald på 43%. Ud over de fordele det giver den enkelte medarbejder, kollegaerne, kunderne og driften, betød det også en effektivitetsforbedring på over 4%. Driftschef Johnny Jartved skriver:

 

"Da Tudi Langkjær Larsen blev tilknyttet Driftsafdelingen på 570 medarbejdere og 10 ledere var opdraget at bidrage til den igangværende indsats, der skulle reducere fraværet. Efter samtaler med lederne og interessenterne, samt indsamling af fakta, udførte Tudi en analyse af vores fraværsprocesser. Det blev ikke bare til en procesoptimering, men også til et bedre samarbejde mellem HR og Driftsafdelingen.

 

Flaskehalse blev fjernet eller minimeret og spildtid fjernet. For ledergruppen betød det at alle lederne nu havde en fælles tilgang. Fælles mål og procedurer, samt ikke mindst ensartet håndtering af medarbejderne. Tudis bidrag til dette var væsentligt og afgørende for at vi både fik bedre styr på mål, processer og indsatser, men også kvaliteten i fraværssamtalerne – både set fra ledelsen og medarbejderens side.

 

Selv vores IT understøttelse af fravær, var Tudi med til at forbedre. Vi udviklede i samarbejde, et støttesystem til lederne, der sikrede at samtalerne blev afholdt og alt var noteret ned, samt at der blev fulgt op på samtalerne. Tudi var aktiv fra kravspecifikation over udarbejdelse af kommissorium til indførelsen af syste-met.

 

Vi har haft stor glæde af samarbejdet med Tudi og jeg vil anbefale alle der ønsker at nedbringe fraværet til at gøre brug af Tudis erfaring og kompetencer. Jeg har oplevet Tudi som en behagelig samarbejdspartner, der med sin analytiske sans og drive, pegede på løsninger der både virkede hurtigt og var langtidsholdbare.

 

De bedste anbefalinger!

 

Venlig hilsen

 

Johnny Jartved,

Driftschef DSB S-tog."

 

© 2020 by Tudi Consult