Seminar
-sæt turbo på trivsel, robusthed, motivation og præstation

Positiv psykologi på arbejdspladsen

 

Ud fra positiv psykologi og ny motivationsteori er det muligt at øge medarbejdernes trivsel, motivation, robusthed og præstationsevne. Derfor virker indførelse af positiv psykologi som forebyggelse af sygefravær og støtte til de langtidsfriske, så de kan blive ved med at være det.

 

Optik, fokus og årsagsforklaringer gør forskellen på de, der taber mod og mening, og de, der formår at koncentrere sig om opgaverne og holde humøret og modet oppe også i svære tider.

 

Tudi Consult indfører værktøjer der styrker gennem små indsatser, der gør den store forskel over tid, men straks virker. Se eksempler på hvordan I kan sætte styrker, motivation og gejst på dagsordenen her:

 

 

 

Opfølgning på seminar
-korte daglige styrkende øvelser
 
Coaching
-fokus på dine styrker i spil
Inspirationsforedrag
-Følg sporene til gejst og motivation
 

© 2020 by Tudi Consult