Fra konflikt til dynamik

Konflikter er en del af hverdagen, man kan sige de er et livsvilkår også på arbejdspladsen. De kan være tunge at danse med, men de kan også skabe dynamik - ny viden om sagen eller om hinanden.

Tudi Consult er specialiserede i konfliktcoaching, når du vil forstå og finde løsninger i en konkret konflikt. Hvis konflikten bliver destruktiv, kan vi træde til som udefrakommende konfliktmægler for at hjælpe de involverede. Vi arrangerer også workshops og undervisning af ledergrupper og teams, der gerne vil skærpe deres færdigheder i at forebygge og håndtere konflikter i dagligdagen.

 

styrkeknude_med_rødt_tov.JPG
Konfliktmægling
-mellem involverede parter
123_v2.JPG
Konfliktcoaching
-forstå og løs en konflikt
Fyrt%C3%A5rn.PNG
Workshops
-ledergrupper og teams
sport i sandet, sort hvid.JPG
Konfliktstil
-test din konfliktstil 

© 2020 by Tudi Consult