BRING ALLE RESSOURCER I SPIL

-Cases

Her kan du læse tre eksempler på indsatser, som vi kan give jer meget mere indsigt i og som vi håber vil inspirere jer til at høre nærmere og booke et gratis inspirationsmøde med os.

Reducér omkostninger til sygefravær og få et højere serviceniveau

 

Vi har udviklet og stået i spidsen for en indsats der reducerede sygefraværet i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Indsatsen sikrede et fald i sygefraværet på 22%. Det svarer til en øget medarbejder tilstedeværelse på 68 flere fuldtidsansatte på arbejde hver dag, eller en service merværdi på næsten 23 millioner kr. om året. I indsatsen blev der både arbejdet med  processerne omkring sygefravær og med at åbne dialogen op, kompetenceudvikle ledere og medarbejderrepræsentanter, samt fokus på det gode arbejdsliv.

 

Tænk HR og Facility Management sammen og frigør ressourcer

 

 

En styrelse blev ved med at få medarbejderklager over træk, støj, rengøring og temperatur. Facility Management gjorde sit bedste, men lige lidt hjalp det. Vi hjalp med det bredere perspektiv – en samtænkning af HR og Facility Management afdækkede udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø. Herved kunne de reelle problemer bag klagerne håndteres. Facility Management understøttede en ny opgaveløsning og sparede samtidig udgifter til håndværkere og teknikere.

Risikobaseret ledelse af kerneopgaverne giver klare besparelser

 

Kastrup Lufthavn og en række af Europas store infrastrukturejere implementerede moderne Asset Management – Porteføljestyring. Disse offentlige og halvoffentlige virksomheder har bygninger og anlæg for milliarder, og de tumler med årlige drifts- og vedligeholdelsesbudgetter der styres ud fra politiske retningslinjer. Alligevel var der plads til en risiko-baseret beslutningsmodel, der trimmede opgaveporteføljerne ganske betragteligt og gav store forenklinger og besparelser.

© 2020 by Tudi Consult